Rregullore për Anëtarësi dhe Taksë të Anëtarësisë

Rregullore për punën e Kuvendit të Shoqatës së Gazetarëve

Rregullore për zgjedhjen dhe punën e Këshillit drejtues

Rregullore për zgjedhjen dhe punën e Këshillit mbikëqyrës

Rregullore për zgjedhjen dhe punën e Këshillit të Nderit

Rregullore për zgjedhjen dhe punën e Kryetarit

Rregullore për zgjedhjen e Komisionit Verifikues