PROTESTË GAZETARE- 17.11.2023

Debat i gazetarëve dhe përfaqësuesve të MPB-së dhe PTHP-së lidhur me ndryshimet në Kodin Penal

SHGM DHE MISIONI I OSBE-SË NË SHKUP REALIZUAN NJË KAMP VEROR NË OHËR PËR SIGURINË E GAZETARËVE, NGA 11.07 DERI MË 15.07

PUNËTORI E SHGM-SË : SI TË ARRIHET MBROJTJA MË EFEKTIVE E TË DREJTËS SË AUTORIT NË KOMUNITETIN E MEDIAS 07.07.2023

GAZETARËT DEBATUAN ME GJYQTARË DHE PROKURORË PUBLIK NGA KUMANOVA PËR TEMËN E SIGURISË SË GAZETARËVE

SHGM DHE ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE GAZETARESKE NË SKANIMIN E SITUATËS MEDIATIKE NË MAQEDONI

PUNËTORI PËR SIGURINË E GAZETARËVE DHE KAMERAMANËVE NË BASHKËPUNIM ME MINISTRINË E BRENDSHME DHE PPTH 27.05 - 28.05.2023

ZHVILLIMI I PLANIT TË RI STRATEGJIK TË SHGM-SË 04.05 - 06.05.2023

ÇMIMET GAZETARESKE TË SHGM-SË - 27.03.2023

GAZETARËT DHE PROKURORËT DISKUTUAN MËNYRAT E MUNDSHME TË MBROJTJES SË LIRISË SË SHPREHJES

SHGM DHE KAS : PUNËTORI PËR MEDIA ONLINE ME TEMË : DEZINFORMIMI NË MEDIA ONLINE

PROTESTË E GAZETARËVE - SOLIDARITET PËR TË DREJTA MË TË MËDHA TË PUNONJËVE TË MEDIAS Foto: Petr Stojanovski

KUVENDI VJETOR ZGJEDHOR I SHGM-SË - 03.12.2022

KONFERENCË ME TEMË: GJYQËSOR TRANSPARENT PËR GAZETARË PROFESIONAL

SHGM DHE INSTITUTI GËTE NË SHKUP: JANË PARAQITUR STORJE MULTIMEDIALE GAZETRESKE ME KARRAKTER SOCIAL 04.10.2022

NISMA E PËRBASHKËT E SHGM, IREKS DHE RTVM PËR RRITJEN E STANDARDETVE NË SERVISIN PUBLIK - 23 - 25.09.2022

FOTOGRAFI TË EKSPOZUARA GJATË NGJARJES - 13.09.2022

PROFESIONI I KAMERAMANIT - RETROSPEKTIVE PËRMES FOTOGRAFIVE: EKSPOZITA NË KUADËR TË SEKSIONIT TË KAMERAMANËVE - 13.09.2022

KAMP VEROR NË OHËR NËN ORGANIZIM TË SHGM-SË DHE MISIONIOT TË OSBE-SË NË SHKUP - - 13.07 DERI 16.07.2022

SHOQATA E GAZETARËVE TË MAQEDONISË DHE ZYRA E KËSHILLIT TË EVROPËS MË DATË 28.06.2022 NDANË ÇERTIFIKATA PËR PJESËMARRJE TË NJË GRUPI TË PJESËMARRËSVE NË SEMINARIN PROFESIONAL ME TEMË “PADI STRATEGJIKE KUNDËR PJESËMARRJES PUBLIKE (SLAPP), PËRVOJA KRAHASUESE DHE PRAKTIKË PËR DETEKTIMIN DHE PARANDALIMIN” QË U MBAJT NGA 14 DERI MË 16 PRILL NË GJEVGJELI

MË 22 QERSHOR U MBAJT TRYEZË E RRUMBULLAKËT ME TEMË “GAZETARIA SPORTIVE – PARALAJMËRIM PARA PËRJASHTIMIT”

U ZHVILLUA KUVENDI VJETOR JO ZGJEDHOR I SHGM-SË

EKSPOZITA ``FOTOGRAFO ZËRIN TËND`` PËR NDER TË 3 MAJIT, DITËS NDËRKOMBËTARE TË LIRISË SË MEDIAS NËN ORGANIZIMIN E SHGM-SË DHE SPGPM-SË. PREZANTIMI I PARË ISHTE NË VILËN VODNO, NDËRSA DERI ME 15 MAJ NË LOKALIN “KANTINA” NË DEBAR MAALLO

SHGM DHE SPGPM MË 3 MAJ, NË DITËN NDËRKOMBËTARE TË LIRISË TË MEDIAVE, ORGANIZUAN NGJARJEN PËRMBYLLËSE ME MOTO “PUNONJËS TË SIGURT MEDITIK PËR GAZETARI CILËSORE NË MAQEDONINË E VERIUT”. NIKOQIR I NGJARJES ISHTE PRESIDENTI I RMV-SË STEVO PENDAROVSKI

SHOQATA E GAZETARËVE TË MAQEDONISË DHE ZYRA E KËSHILLIT TË EVROPËS MBAJTAN SEMINAR ME TEMËN: ``PERMIRËSIMI I BASHKËPUNIMIT MIDIS GAZETARËVE(GAZETAREVE) DHE ORGANEVE TË POLICISË ME QËLLIMIN TË TRANSPARENCËS DHE LLOGARIDHËNIES MË TË MADHE

NDAHEN ÇMIMET VJETORE TË SHGM-SË - ME RASTIN E 76 VJETORIT TË FORMIMIT TË SHOQATATËS SË GAZETARËVE TË MAQEDONISË, ME 9 MARS U SHPALLËN ÇMIMET VJETORE GAZETARESKE TË SHGM-SË

PUNËTORI E SHGM-SË DHE ESHR -SË: ``BASHKËPUNIMI MES GAZETARËVE DHE REVIZORËVE SI PARAKUSHT PËR RAPORTIM ETIK PËR TEMA LIDHUR ME FINANCIMET PUBLIKE`` - DHJETOR 2021

ËSHTË FORMUAR NJË SEKSION I GAZETARËVE TË RINJ NË SHGM - DHJETOR 2021

NGJARJE RAJONALE E SHGMS-SË: “PROMOVIMI I BASHKËPUNIMIT MES KAMERAMANËVE DHE GAZETARËVE`` - DHJETOR 2021

SHGM DHE SPGPM NË TAKIM ME KAMERAMARËT E MEDIAVE LOKALE DHE RAJONALE – NËNTOR 2021

ËSHTË NËNSHKRUAR DEKLARATË PËR PROMOVIMIN E DIALOGUT MES PARLAMENTEVE DHE SHOQATAVE TË GAZETARËVE NGA BALLKANI PERËNDIMOR - NËNTOR 2021

ËSHTË PUBLIKUAR INDEKSI I SIGURISË SË GAZETARËVE NË BALLKANIN PERËNDIMOR – RAPORT REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT 2020 - NËNTOR 2021

SHGM DHE SPGPM: DREJTËSIA SELEKTIVE PËR 27 PRILLIN ËSHTË PADREJTËSI PËR QYTETARËT DHE GAZETARËT - NËNTOR 2021

SHGM DHE KUVENDI I RMV-së: DUHET BASHKËPUNIM MË I MIRË MES PJESËTARËVE TË PARLAMENTIT DHE GAZETARËVE PËR LLOGARIDHËNIE DHE TRANSPARENCE MË TË MADHE - TETOR 2021

KUVENDI VJETOR I RREGULLT, JOZGJEDHOR I SHGM-SË - TETOR 2020

Промоција на Регистарот за професионални онлајн медиуми, декември, 2019 година

TRAJNIM: ``TRENDET E REJA TË GJUHËS SË URREJTJES NË MEDIA DHE PLAGJIATURËS NË GAZETARI`` – GUSHT, 2018

Обука: „Нови трендови на говор омраза во медиумите и плагијатура во новинарството“ - август, 2018

ËSHTË NËNSHKRUAR MEMORANDUM NË MES DELEGACIONIT TË OSBE-SË NË SHKUP DHE SHGM –SË, - MARS, 2018

PREZANTOHET PUBLIKIMI ``LIRIA E SHPREHJES NËPËRMJET PRAKTIKËS SË GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT” - DHJETOR, 2017

PUNËTORI STRATEGJIKE E SHGM-SË, OHËR (QERSHOR 2016)

TRAJNIM: ``PRAKTIKA E GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE E PROKURORISË PUBLIKE TË MAQEDONISË ME RASTET E LIRISË SË MEDIAVE`` (SHKURT 2018)

PROMOVIM I PROJEKTIT TË BE-SË „RRJETËZIMI I GAZETARËVE PËR LIRINË E MEDIAVE“ (MAJ 2016)

KUVENDI I SHGM-SË - PRILL 2016

70-ти јубилеј на ЗНМ