20.02.2023-SHGM-SPGPM-dhe-KEMM_-Per-narrativin-publik-qe-nxit-urrejtje-dhe-agresion-doemos-te-kete-pergjegjesi-TV-SHENJA