Наративен извештај – ЗНМ декември 2022 година

Извештај Надзорен одбор ЗНМ декември 2022 година

Ревизорски извештај ЗНМ 2022 година

Извештај Надзорен одбор мај 2022 година

Годишен наративен извештај за активностите на ЗНМ 2022 година

Ревизорски извештај ЗНМ 2020 година

Извештај за работата на ЗНМ септември 2020

Ревизорски извештај ЗНМ 2019 година

Извештај за работата на ЗНМ декември 2018

Ревизорски извештај ЗНМ јуни 2018 година

Извештај Надзорен одбор декември 2018 година

Ревизорски извештај ЗНМ декември 2018 година

Ревизорски извештај ЗНМ јуни 2018 година

Извештај за работа на ЗНМ април 2017

Извештај Надзорен одбор април 2017

Ревизорки извештај ЗНМ април 2017

Извештај Надзорен Одбор ЗНМ април 2016

Извештај за работата на ЗНМ април 2016

Ревизорски извештај ЗНМ април 2016

Финален Драфт на Стратешки План ЗНМ 2015-2018

Ревизорски извештај ЗНМ ноември 2014

Стратешки план ЗНМ 2012-2014

Извештај Надзорен одбор ЗНМ декември 2014

Извештај за работата на ЗНМ 2014 УО

Нацрт Статут – Совет за етика на медиумите 20.11.2013

Извештај за работата на ЗНМ Надзорен одбор 2013 година

Извештај за работата на ЗНМ 2013 УО

Годишна програма на ЗНМ за 2013г.

Ревизорски со финансиски извештај Април 2013

Извештај слобода на медиуми македонски мај 2012

Акциски план ЗНМ-МИМ март2012г.

Меморандум ЗНМ Влада октомври 2011