МЛАДЕН ЧАДИКОВСКИ

Претседател

Основани сме во 1946 година и членови на Меѓународната федерација на новинарите. ЗНМ е независно, самостојно, невладино и непартиско здружение, чија цел е да биде промотор и заштитник на професионалните стандарди и на слободата на изразување.

Посебни цели и задачи на ЗНМ

  1. Одбрана на слободата на печатот, радиото, телевизијата и на другите медиуми;
  2. Борба против нивната злоупотреба, создавањето монополи и било какви форми на цензура на штета на вистинитото, целосното, непристрасното и навременото информирање на јавноста;
  3. Заштитување и унапредување на слободите, правата и одговорноста на новинарите, врз основа на Уставот и законите на Република Македонија, Статутот и актите на ЗНМ, како и меѓународните документи што се однесуваат на слободата на јавните гласила, и остварувањето на изразувањето и информирањето како основни човекови права;
  4. Заштита на угледот и достоинството на новинарот и новинарската професија, ја заштитува и поттикнува слободата на критичкиот и креативниот труд; и
  5. Застапување на членовите, претставување пред општествената заедница, активно учество при подготовката на законските прописи и меѓународни конвенции од интерес на професијата и одбрана на професионалниот интерес согласно Кодексот на новинарите на Македонија.

Нашата Визија

Новинарите во Република Северна Македонија работат во медиуми каде се обезбедени основните права и слободи, гарантирани се професионалните и материјалните услови за работа, постои висока солидарност меѓу нив во случаи на прекршување на слободата на изразување и се потврдени професионалните стандарди, етика и интегритетот на новинарската професија.

Нашата Мисија

ЗНМ е водечка национална организација која ги обединува новинарите во РСМ за заштита на слободата на говорот, независноста на медиумите, преку залагање за почитување на највисоките европски стандарди за работа на медиумите и на новинарите. Се стреми кон зголемување на новинарската солидарност и заедништво, како и кон подигање на професионалното ниво и етичките норми на новинарите вo РМ.

“Се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата. Цензурата е забранета. ”

Член. 16 од Устав на Република Северна Македонија

Структура

Собранието како највисоко тело на ЗНМ го избира Претседателот, Управниот одбор, Надзорниот одбор и членовите на Советот на честа

Младен Чадиковски
ПРЕТСЕДАТЕЛ

УПРАВЕН ОДБОР

Анета Блажевска
НЕЗАВИСЕН.МК

Аслан Вишко
МИА.МК

Сенат Зулбеари – ТВ 21
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ

Трајче Илиевски
МРТВ

Мишко Иванов
ТВ 24

Маја Јовановска – ИРЛ Македонија
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛКА

Петар Клинчарски
КЛИП МЕДИА

Искра Опетческа
МКД.МК 

Среќко Поповски
360 СТЕПЕНИ

Ристо Тасев
МИА.МК

НАДЗОРЕН ОДБОР

Мефаил Исмаили
АЛСАТ М

Роберт Коцев
АЛЏЕЗЕИРА

Сеад Ризвановиќ
ТВ 24

Горан Симоновски
ТВ СИТЕЛ

Миомир Серафиновиќ
ТВ ТЕЛМА

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ - КООРДИНАТОРИ

Тони Михаилов
Штип

Ристо Тасев
Струмица

Урим Хасипи
Тетово

Горан Момироски
Охрид

Жанета Здравковска
Битола

Неџат Аќифи
Куманово

РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОРИ НА СЕКЦИЈА НА СНИМАТЕЛИ

Сухејл Јонузи
Полошки регион

Иван Камчев
Велешки регион

Кире Пиличев
Струмичко – гевгелиски регион

Гоце Андоновски
Прилепско – битолски регион

Тони Ничевски
Охридско – струшки регион

Горан Христовски
Штипски регион 

Горан Димитров
Кочански регион

КООРДИНАТОРИ НА СЕКЦИЈАТА НА СНИМАТЕЛИ

Ведут Османи

Адријана Јовановска

Зоран Догов

Ристо Мишев

Dragan slika za na web

Драган Секуловски

Извршен директор