MLADEN CADIKOVSKI

President

Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) është themeluar në vitin 1946. SHGM është anëtare e Federatës ndërkombëtare së gazetarëve. SHGM është shoqatë e pamvarur, jo-qeveritare dhe jo-partiake, qëllimi i së cilës është të jetë në mbrojte të standardeve profesionale dhe lirisë së shprehjes.

QËLLIMET E VEÇANTA DHE DETYRAT E SHGM-SË JANË:

  1. Të mbrojë lirinë e shtypit, radios, televizionit, dhë të mediave tjera;
  2. Të lufton kundër keqpërdorimit të mediumeve, krijimit të monopolit dhe cenzurave të ndryshme të dëmshme, mosinformimin e opinionit në kohë të caktuar;
  3. Të mbron dhe avancon liritë, të drejtat dhe përgjegjsinë e gazetarëve, mbi bazë të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, Statutit dhe akteve të SHGM-së si dhe dokumenteve ndërkombëtare që kanë të bëjnë me lirinë e  shprehjes;
  4. Të mbrojë dinjitetin e gazetarëve dhe profesionin gazetaresk, lirinë e shprehjes kreative dhe kritike;
  5. Përfaqësimi i anëtarëve, prezantimi para bashkësisë shoqërore, pjesëmarrja aktive në përgatitjen e rregulloreve ligjore dhe konventat ndërkombëtare në interes të profesionit dhe mbrojtjen e interesit profesional, në përputhje me Kodin e Gazetarëve të Maqedonisë.

VIZIONI I SHGM-SË

Gazetarët në vend punojnë në media ku sigurohen të drejtat dhe liritë themelore, garantohen kushtet themelore profesionale dhe materiale për pune, solidaritet i lartë mes gazetarëve në raste të shkeljes së lirisë së shprehjes si dhe standarde profesionale, etike dhe integritet të esnafit të gazetarisë.

MISIONI I SHGM-SË

SHGM është organizatë udhëheqëse në nivel kombëtar që bashkon gazetarët në RMV për të mbrojtur lirinë e shprehjes dhe mediat e pavarura, duke u angazhuar për respektimin e standardeve më të larta evropiane për mediat dhe gazetarët. Synon ngritjen e solidaritetit dhe unitetit në gazetari, si dhe në ngritjen e nivelit të profesionalizmit dhe normave etike të gazetarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

``Liria e besimit, ndërgjegjes, mendimit dhe shprehjes publike të mendimit janë të garantuara. Censurimi është i ndaluar.``

Член. 16 од Устав на Република Северна Македонија

Структура

Собранието како највисоко тело на ЗНМ го избира Претседателот, Управниот одбор, Надзорниот одбор и членовите на Советот на честа

Младен Чадиковски
ПРЕТСЕДАТЕЛ

УПРАВЕН ОДБОР

Анета Блажевска
НЕЗАВИСЕН.МК

Аслан Вишко
МИА.МК

Сенат Зулбеари – ТВ 21
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ

Трајче Илиевски
МРТВ

Мишко Иванов
ТВ 24

Маја Јовановска – ИРЛ Македонија
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛКА

Петар Клинчарски
КЛИП МЕДИА

Искра Опетческа
МКД.МК 

Среќко Поповски
360 СТЕПЕНИ

Ристо Тасев
МИА.МК

НАДЗОРЕН ОДБОР

Мефаил Исмаили
АЛСАТ М

Роберт Коцев
АЛЏЕЗЕИРА

Сеад Ризвановиќ
ТВ 24

Горан Симоновски
ТВ СИТЕЛ

Миомир Серафиновиќ
ТВ ТЕЛМА

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ - КООРДИНАТОРИ

Тони Михаилов
Штип

Ристо Тасев
Струмица

Урим Хасипи
Тетово

Горан Момироски
Охрид

Жанета Здравковска
Битола

Неџат Аќифи
Куманово

ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА

Dragan slika za na web

Драган Секуловски

Извршен директор