F8A59083-5507-4AE9-8DC5-7898AD0863FD_cx0_cy25_cw0_w1200_r1

Мира Костиќ

Претседател

Советот на честа е саморегулаторно тело на новинарите во Македонија. Неговата основна задача е да се грижи и да ги промовира етичките принципи, критериуми и стандарди на професионалното и одговорно новинарство наведени во Кодексот на новинарите на Македонија.
Доброто или етичното новинарство е во интерес на јавноста. Тоа нуди информации кои се точни, проверени, избалансирани. Таквото новинарство е глас на јавноста и тоа не е и не смее да биде партизирано и мора да прави разлика меѓу фактите, коментарот и мислењето – со што практично ќе се разликува од пропагандното новинарство, или од таблоидното – кои задоволуваат некакви други цели или интереси и кои не се придржуваат целосно на Кодексот. Со запазувањето, почитувањето и промовирањето на Кодексот се подобрува кредибилитетот на медиумите во јавноста и тие се доживуваат не само како слободни туку и како одговорни. Во исто време, почитувањето на Кодексот го штити и самиот новинар – бидејќи му дава право да не прифати нешто што не е во согласност со професионалните стандарди и воедно го иззема од судот на другите оставајќи го на судот на колегите.
Секој граѓанин може да достави претставка до Советот на честа ако се сомнева дека некој новинар во неговото известување ги прекршува професионалните стандарди и етика. Советот на честа има обврска да ја разгледа претставката и да утврди дали новинарот известувал согласно со Кодексот на новинари.

Контактирајте го Советот на: contact@znm.org.mk

Членови на советот на честа

LjGJL46V

Семра Јакупи

Алсат-М
IMG_3844-600×400

Горан Лефков

Inbox7.mk
Senat-Z-100×99

Сенат Зилбехари

Новинар
F8A59083-5507-4AE9-8DC5-7898AD0863FD_cx0_cy25_cw0_w1200_r1

Мира Костиќ

МРТВ