Правилник Надзорен Одбор

Правилник Управен Одбор

Правилник за Членство и Членарини

Правилник за Претседател на ЗНМ

Правилник за работата на Собранието

Правилник за Совет на Честа

Правилник за Верификациона Комисија