Случаи-на-повреда-на-правата-на-новинарите-април-2021

Показатели за степенот на слобода на медиумите и безбедноста на новинарите 2019

AJM: Annual Report on Media Freedom in North Macedonia

ЗНМ: Објавен годишниот извештај за слободата на медиумите во РСМ

Протокол за соработка на ЗНМ и МВР

Извештај за работата на ЗНМ септември 2020

Извештај за работата на ЗНМ декември 2018

Ревизорски извештај ЗНМ јуни 2018 година

Извештај Надзорен одбор декември 2018 година

Ревизорски извештај ЗНМ декември 2018 година

Ревизорски извештај ЗНМ јуни 2018 година

Извештај за работа на ЗНМ април 2017

Извештај Надзорен одбор април 2017

Ревизорки извештај ЗНМ април 2017

Извештај Надзорен Одбор ЗНМ април 2016

Извештај за работата на ЗНМ април 2016

Ревизорски извештај ЗНМ април 2016

Финален Драфт на Стратешки План ЗНМ 2015-2018

Ревизорски извештај ЗНМ ноември 2014

Стратешки план ЗНМ 2012-2014

Извештај Надзорен одбор ЗНМ декември 2014

Извештај за работата на ЗНМ 2014 УО

Нацрт Статут – Совет за етика на медиумите 20.11.2013

Извештај за работата на ЗНМ Надзорен одбор 2013 година

Извештај за работата на ЗНМ 2013 УО

Годишна програма на ЗНМ за 2013г.

Ревизорски со финансиски извештај Април 2013

Извештај слобода на медиуми македонски мај 2012

Акциски план ЗНМ-МИМ март2012г.

Меморандум ЗНМ Влада октомври 2011