Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Да се одложи донесувањето на Етичкиот кодекс на МРТ

ZNM
вторник 7 март, 2017вторник 7 март, 2017/ вторник 7 март, 2017

Здружението на новинари на Македонија бара од Програмскиот совет на Македонската радиотелевизија да го одложи донесувањето на Етичкиот кодекс за јавниот сервис.

Предупредуваме дека ако Кодексот се донесе во предложената форма нема да го подобри известувањето на новинарите. Спротивно, ќе предизвика сериозни последици во работата на јавниот сервис. Постои реална опасност раководството на МРТ да злоупотреби одредени членови на Кодексот со цел да прави притисок врз новинарите.

Најголем недостаток на Кодексот е мешањето на новинарската етика со работната дисциплина. Не смее новинар да добие отказ за работа ако одбие задача што е спротивна на етичките принципи на новинарството.

На новинарите не може да им судат за евентуално прекршување на етичките норми луѓе кои никогаш не работеле како новинари и се предложени од раководството на МРТ.

ЗНМ го разгледа и изготви суштиснки забелешки со цел да се подобри тексот на Кодексот. Но Програмскиот соевт на последната седница, без никакво образложение ги одби нашите сугестии и инсистира на денешната седница да биде усвоен.

Здружението на новинари на Македонија

07 Март, 2017

Скопје

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin