Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Победи правдата за новинарите во Стразбур

Capture
ZNM
четврток 9 февруари, 2017четврток 9 февруари, 2017/ четврток 9 февруари, 2017

Здружението на новинарите на Македонија ја поздравува одлуката на Европскиот суд за човекови права за случајот „Селмани и останати против Република Македонија“ поврзана со настаните од 24 декември 2012 година кога новинарите беа насилно избркани од галеријата на Собранието на Република Македонија.

Пресудата на Европскиот суд констатира повреда на две права гарантирани со Европската конвенција за човековите права и тоа: Правото на слобода на изразување од член 10 и правото на фер судење од член 6 од Конвенцијата.

Оваа пресуда е прва со која се утврдува повредата на слободата на изразување и е многу важна за демократијата и владеењето на правото во Република Македонија. Истовремено, пресудата е и победа на новинарската заедница која покажа дека за правда секогаш вреди да се бориме. Правдата можеби е спора но секогаш победува.

Таа придонесува во Македонија да се создаде правна култура и да се афирмира принципот на почитување на основните човекови права и слободи.

Оваа пресуда претставува доказ дека институциите во Република Македонија потфрлија во исполнување на својата основна задача да ги штитат и промовираат човековите права.

Сите детали околу пресудата ќе бидат презентирани на прес конференција која ќе се одржи утре (10.02.2017 година) во 11.00 часот во Клубот на новинари.

Пресудата е достапна на следниот линк
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001-170839

 

09.02.2017 година, Скопје

 

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tags: