Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

ЈАВЕН ПОВИК ЗА НАГРАДА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА НА БЕГАЛЦИТЕ ПРИ МЕШАНИТЕ МИГРАЦИСКИ ДВИЖЕЊА ЗА 2018 ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ZNM
Tuesday May 28th, 2019Tuesday May 28th, 2019/ Tuesday May 28th, 2019

Sorry, this entry is only available in Macedonian and Albanian.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitterlinkedin