Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

ЈАВЕН ПОВИК ЗА НАГРАДА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА НА БЕГАЛЦИТЕ ПРИ МЕШАНИТЕ МИГРАЦИСКИ ДВИЖЕЊА ЗА 2018 ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ZNM
Tuesday 28 May, 2019Tuesday 28 May, 2019/ Tuesday 28 May, 2019

Здружението на новинарите на Македонија во соработка со Македонското здружение на млади правници и Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации – УНХЦР распишува  “Јавен повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците при мешаните миграциски движења за 2018 година во Република Северна Македонија”.

Поднесените прилози  и фотографии ќе бидат оценувани од страна на Комисија составена од истакнати новинари, фоторепортери и медиумски експерти од Здружението на новинарите на Македонија, членови на Македонското здружение на млади правници и претставници oд Претставништвото на УНХЦР во Скопје. Комисијата ќе го оценува секој поднесок поединечно фокусирајќи се на тоа како е прикажана приказната на бегалците и дали содржи карактеристики на професионално известување.

Поднесоците треба да припаѓаат во следниве категории:

 • Напис или серија написи
 • Емисија, прилог, краток документарец
 • Фотографија

Прилозите треба да се фокусираат на искуството на бегалците,  барателите на азил и потенцијалните баратели на азил, како и да имаат придонесено кон запознавање и подигнување на свеста на широката јавност на теми поврзани со нив.

Сите доставени поднесоци ќе бидат оценувани врз основа на следните критериуми:

 • Претставува авторско новинарско остварување објавено во медиум во текот на 2018 година (од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година)
 • Содржи автентични приказни за искуството на бегалците и барателите на азил
 • Покажува чувствителност и почит кон бегалците и околностите под кои овие лица ги напуштиле своите домови
 • Избегнува сензационализам и стереотипизација
 • Кандидатите се државјани на Република Северна Македонија

Важно :

 • Може да се конкурира со максимум 3 прилога/написи/фотографии
 • Пишаните написи да бидат испратени во верзија PDF, со датум на објавување;
 • Видео материјалите да бидат испратени на CD/DVD, со датум на објавување;
 • Фотографиите да бидат во JPG формат, најмалку 2000 пиксели на подолгата страна и резолуција 300 dpi. За нив да се наведе во кој медиум и кога се објавени.
 • Сите поднесоци да се испратат по електронска пошта, на contact@myla.org.mk, и во насловот да биде назначено името на конкурсот; или да се испратат преку пошта/достават до канцеларијата на Македонското здружение на млади правници на ул. Донбас 14/1-6, 1000, Скопје во затворен плик, а на пликот да биде назначено името на конкурсот;
 • Повеќе информации во врска со Конкурсот и начинот на поднесување на прилозите може да се добијат на тел. 077/587-642 или на адресата otanceva@myla.org.mk

На најдобро рангираните ќе им бидат доделени по една награда, за секоја од трите категории, во вкупен износ од 120.000 денари, и тоа:

 • награда во категорија „Напис или серија написи” 40 000 денари
 • нагрда во категорија „Емисија, прилог, краток документарец” 40 000 денари
 • награда во категорија „Фотографија”  40 000 денари

Рокот за аплицирање е 11.06.2019 година, предвид ќе бидат земени само апликациите пристигнати најдоцна до 07.06.2019 година.

Победниците ќе бидат објавени до 15.06.2019 година, а наградите ќе бидат врачени на 20.06.2019 година.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitterlinkedin