Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Këshilli i Evropës alarmon për ndryshimet restriktive në Kodin Zgjedhor për mediat

ZNM
Friday, der 10. August 2018Friday, der 10. August 2018/ Friday, der 10. August 2018

Këshilli i Evropës dje në platformën e tij për mbrojtje të gazetarisë dhe sigurisë së gazetarëve publikoi paralajmërim për ndryshimet dhe plotësimet e Kodit Zgjedhor, të cilat mund të ndikojnë në mënyrë negative kundër lirisë së mediave në Maqedoni. Në paralajmërimin theksohet se burimi i këtij kërcënimi të lirisë së mediave është pikërisht shteti maqedonas.

Ky paralajmërim vjen me kërkesë të Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë drejtuar Platformës së Këshillit të Evropës, e cila në reagimin e saj i referohet deklaratës së përbashkët të SHGM, Sindikatës së Pavarur të Gazetarëve dhe Këshillit për Etikë.

“Ndryshimet në Kodin Zgjedhor të miratuara më 25 korrik, të vitit 2018 nga Kuvendi i Maqedonisë në procedurë të shpejtë, si rezultat i marrëveshjes politike midis liderëve të katër partive kryesore politike. Një nga ndryshimet në Kodin Zgjedhor autorizon Komisionin Shtetëror Zgjedhor t’i regjistrojë dhe vlerësojë raportimin e mediave onlajn gjatë kohës së zgjedhjeve. Gjithashtu, neni 181a i ligjit parasheh dënime deri më 4.000 euro për mediat tradicionale dhe onlajn për “raportim të pabalancuar dhe të paanshëm”, thuhet në paralajmërimin e Platformës së Këshillit të Evropës.

Paralajmërimi i është dërguar Kuvendit të Maqedonisë, i cili në periudhën në vijim është i obliguar të sqarojë këto ndryshime të cilët kufizojnë lirinë e mediave.

 

10 gusht, viti 2018, Shkup

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tags: