Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

7.11.2017 – Девајн_ Македонија има добар закон за заштита на укажувачи, потребно е воспоставување структура за да даде резултат – Локално