Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

29.12.2017 – Новинарите треба да се чувствуваат безбедни на терен _ TV21 _ Macedonia