Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

29.12.2017 – МВР и ЗНМ заеднички ќе работат за безбедноста на новинарите – CivilMedia