Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

29.06.2018 – ЗНМ_ ВМРО-ДПМНЕ го блокира законот за медиуми за да ги заштити испоставите во МРТВ _ 24 ВЕСТИ