Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

29.03.2018 – Нова ТВ _ Поддршка од ОБСЕ_ Нападите врз новинарите да се казнуваат-Нова ТВ