Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

28.04.2017 ЗНМ, ССНМ и европски медиумски организации бараат заштита на новинарите-КАНАЛ 5 Телевизија