Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

27.08.2018 – Говорот на омраза во медиумите мора да биде отстранет! _ 24 ВЕСТИ