Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

26.10.2018 – Новинарските организации од Македонија бараат Иефимерида да ги објави имињата на корумпираните новинари _ Слободен печат