Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

26.10.2018 – ЗНМ бара Иефимерида да ги каже „корумпираните“ новинари во Македонија-Слободна Европа