Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

26.04.2017 ЗНМ и ЕФЈ против законска регулација на порталите и медиумските содржини – Репортер