Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

25.12.2018 – ЗНМ_Недостасуваат системски реформи во делот на медиумите _ Сител Телевизија