Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

24.08.2017 – ЗНМ ја поздрави одлуката за укинување на владините реклами _ Фокус