Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

23.08.2017 – Новинарите стечајци побараа да бидат вклучени во Законот за стечајци-plusinfo