Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

23.06.2017 ЗНМ бара ослободување на Зоран Божиновски од притвор _ Слободен печат