Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

22.03.2017 ТВ Нова побара ЗНМ да реагира за притисоците што ги трпи телевизијата _ TV Nova