Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

22.01.2018 – Новинарите ги тепаат, никој не одговара- Р. С. Европа