Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

21.04.2017 ЗНМ e загрижена поради опасноста МПМ да ги згасне весниците _ Кајгана