Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

19.12.2018 – Амбасадорот Тимоние кон претседателот на ЗНМ, Чадиковски_ Вашето назначување ги вреднува високите професионални квалитети _ Фокус