Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

19.12.2017 – Објавена публикацијата „Слободата на изразување низ праксата на Европскиот суд за човекови права“ _ Вечер