Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

19.12.2017 – Нова ТВ _ Слободата на изразување низ праксата на Судот за човекови права-Нова ТВ