Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

19.07.2018 – Инциденти како вчерашниот се напад врз слободата на медиумите, велат од ЗНМ – МАКФАКС