Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

19.06.2017 Најстариот член на ЗНМ го обнови своето членство – МАКФАКС