Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

18.12.2018 – ССНМ го поздравува изборот на новото раководство на ЗНМ – МТМ Телевизија