Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

18.12.2018 – ЗНМ го прогласи Чадиковски за легитимен претседател _ Либертас