Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

18.09.2018 – Средба на ЗНМ со претставникот за слободата на медиумите на ОБСЕ Дезир-Нова ТВ