Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

17.05.2017 ЗНМ_ Нападнатите новинари во Собрание ги охрабруваме да тужат – Фактор