Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

16.08.2018 – ЗНМ лобира кај дипломатите против политичкото рекламирање во медиумите – PLUS INFO