Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

14.7.2017-ЗНМ бара повеќе пари за финансирање на МРТ, ССНМ – подобри услови за новинарите _ Meta