Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

14.08.2018 – Поддршка за ЗНМ од ЕФН во врска со измените на Изборниот законик _ Либертас