Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

14.08.2018 – ЕФН со поддршка ЗНМ во врска со измените на Изборниот законик _ Press24