Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

14.07.2017 – Укинат притворот на новинарот Божиновски Р.С Европа