Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

14.07.2017-Укинат притворот за новинарот Зоран Божиновски _ ТВ ТЕРА