Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

14.07.2017 – Новинарите очекуваат спроведување на длабоки реформи за медиумите _ 24 ВЕСТИ