Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

13..09.2017 – Порталите бесплатно ќе користат информации на МИА за изборите-Фактор