Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

13.06.2019 – ЗНМ_ Рекламите на партиите во медиумите се ризичен чекор – Opserver.mk