Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

13.04.2017 ЗНМ_ Институциите потрошиле 1,5 милиони евра за медиуми-Радио Слободна Европа